3dhobbymag.com


Main / Casino / Bhaibheri dzvene ramwari

Bhaibheri dzvene ramwari

Bhaibheri dzvene ramwari

Name: Bhaibheri dzvene ramwari

File size: 461mb

Language: English

Rating: 5/10

Download

 

Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC) - Hundreds of versions in kwazvo kuti iturikire zvakanaka, idhindise uye iparadzire Shoko raMwari kuti. Johani 1, Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC) Shoko Rakava Nyama 36Akati achiona Jesu achipfuura akati, “Tarirai, Gwayana raMwari!”. Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari (Doke) (SUB) · Shona Bible , revised (SNA) · Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi (BDSC).

Get this from a library! Bhaibheri dzvene: MuChiShona chanhasi. The Holy Bible in Shona (Bhaibheri) and English (NIV / ESV)This is a FREE Shona / English Bible for both Shona and English speaking people. It is the best . This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic.

Shona Bible - Shona Bible (Bhaibheri) is the old version version for your android supported phone. Offered with essential features, utilizing the power of. Shoko raMwari Rouprofita Rinopa Tariro Yenguva Yemberi. NEMHAKA yeShoko raMwari, Bhaibheri Dzvene, vaKristu vechokwadi vanoona nguva yemberi. Iwe wakanga uri kerubhi rakazodzwa, raifukidzira areka, ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari; waifamba-famba pakati pamabwe omoto. 15 . 22 Mar - 33 sec - Uploaded by TS Bhaibheri Dzvene Free Download Old Testament. TS Loading Unsubscribe from TS. Download bhaibheri dzvene ramwari. Get file. Shona bible apk download free books reference app for android apkpure. Holy bible with shona. screenshot.

More:

В© 2018 3dhobbymag.com - all rights reserved!